huenru

Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért

A Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Zrt. csatlakozott a Nemzeti Munkaügyi Hivatal “Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” programjához.

A partnerségi programban a foglalkoztatás biztonságának elősegítése az elsődleges szakmai feladat minden résztvevő  számára. Ennek előmozdítását már nem pusztán hatósági eszközökkel lehet elvégezni, hanem szélesebb körben kell törekedni együttműködésre a társhatóságokkal, a szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel, és kölcsönös összefogást kezdeményezni a munkáltatókkal és munkavállalókkal.

Felismerve a foglalkoztatási kultúra fontosságát, látva a hazai és nemzetközi területeken kialakult jó példákat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal csatlakozott partnereivel közös érdekként fogalmazta meg a foglalkoztatás biztonságának érvényre juttatását azáltal, hogy e célt egy dokumentumban – “Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” – teszi nyilvánvalóvá, hozzájárulva a munkaerőpiac szereplői közötti bizalom és kölcsönös tisztelet javításához, a jogsértések és balesetek megelőzéséhez, a munkavállalók védelméhez. A megállapodáshoz azon szervezetek csatlakozhatnak, melyek ellen nincs folyamatban lévő eljárás, valamint a nyilatkozattételt megelőző egy éven belül meghozott jogerős, munkaügyi bírságot kiszabó, vagy külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat, illetőleg a munkavédelmi eljárásban munkavédelmi bírság határozat.

A partnerség résztvevői elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától, érvényre juttatják a munkavállalókat megillető alapvető jogokat, gondoskodnak a szakszervezeti jogok érvényesüléséről, teljesítik az alapvető munkavédelmi előírásokat, és különös figyelmet fordítanak a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek védelmére is. A partnerek rendezvényeiken, szolgáltatás nyújtás során használhatják „A foglalkoztatás biztonságáért – Partner” feliratot.

Az NMH rendszeresen felhívja a partnerek figyelmét a jogszabályok változásaira, konzultációt folytat a jogszabályok szükséges módosításairól. A partnerek egyetértésével és támogatásával szakmai napokon részt vesz, amelyeken ellenőrzési tapasztalatai és konkrét jogesetek ismertetésével segíti a munkavédelmi és munkaügyi jog-szabályok helyes alkalmazását.