huenru

A szedésről

Szep­tem­ber e­le­jén é­rik be a pap­ri­ka. Ek­kor kez­dik “­szöd­ni”. Ál­ta­lá­ban lá­nyok, asszo­nyok vég­zik. Né­hány na­pig az ud­va­ron szá­rít­ják a pap­ri­kát, majd kö­vet­ke­zik a fű­zés. I­lyen­kor vá­lo­gat­ták ki a mag­nak va­ló “­ká­terűe­ket” is. A vá­lo­ga­tást szin­tén lá­nyok és asszo­nyok vég­zik.

Asszo­nyok ko­sár­ba sze­dik a pap­ri­kát
Asszo­nyok ko­sár­ba sze­dik a pap­ri­kát
Pap­ri­kafűző lány
Pap­ri­kafűző lány

 

Pap­ri­kafűző asszo­nyok
Pap­ri­kafűző asszo­nyok